Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Tynset
TripAdvisor rating of 4.5

5

Kvikne kirke

Dersom du er interessert i å se en av landets fineste altertavler, og ei kirke med rik innvendig dekor, må du ta turen innom Kvikne kirke, som er ei korskirke i tømmer. Den ble bygd i perioden 1652-1654 og restaurert 1738-1739. Det er trolig at den nåværende kirka ble bygd på samme tomt som det hadde stått ei stavkirke. Denne kirka ble for lita da oppgangstider i forbindelse med kopperverket hindret fraflytting og gjorde gardsdrifta mer lønnsom. Kvikne kopperverk ga tømmeret til kirka og bygdefolket gjorde mye av byggearbeidet på dugnad. Jørgen snekker oppgis som opphavsmann til prekestolen, mens altertavla skal være lagd av Johan Bildsnider fra Trondheim. Det store alterbildet er visstnok malt av Johan Kontrafeier.

Åpen for omvisning i juli. Omvisninger for grupper ellers i året.

www.tynsetkirke.no

Kilde: Destinasjon Røros

0

Kvikne kirke

Sider du nylig har besøkt