Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Tynset
TripAdvisor rating of 5

1

Kvikne Kobberverk

Restene etter kobberverket ligger åtte-ni km østover fra Yset i Kvikne - med veiforbindelse bare om sommeren. Det første malmfunnet ble gjort her i 1629. I motsetning til andre eldre kobberverk av betydning var det liten virksomhet her etter 1800. Dette gir området både et visuelt særpreget uttrykk og stor verdi som historisk dokument om den eldste verkstida i landet. Gruveområdet danner et kulturlandskap preget av til dels forvitrede gule malmvelter og berghaller. Bygningene på Gruvehagen (privat eie i dag) var knyttet opp mot den daglige ledelsen av driften. Det finnes videre ruiner, flere hustufter, hjulhusmurer, samt tilhørende vasskraftanlegg med rester etter renner og dammer fra 1700. Som en følge av verkets alder og skjebne (som oversvømmelse og ras) er få av de store gruvegangene bevart og tilgjengelig. En del mindre ganger og stoller er imidlertid bevart og flere av dem virker sikre nok for begrenset ferdsel. www.kvikne.no

Kilde: Destinasjon Røros

0

Kvikne Kobberverk

Sider du nylig har besøkt