Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Ølen

Romsaøyene

Romsaøyene er et yndet utfartssted for båtfolket. Rundt øygruppen er det muligheter til et rikt og variert sportsfiske, og langs hele vestsiden av Store-Romsa er det gode muligheter til stangfiske fra land.

Fra båt kan en ta stortorsken ved en av de mange fluene rundt øyriket. Øyene byr på mer enn fine badeviker, fiskeplasser og gode båthavner. Gamle bygninger og husruiner gjør øyene til et spennende sted for unge og voksne oppdagere. På Haukelandstunet står både våningshus, låve og eldhus. Gamle ferdselsveier er i dag gode turveier og stier. I 2000 ble Romsa naturreservat på østre del av Store-Romsa fredet. Her finner en den største kristtornskogen i Norge. Her er det også flotte turmuligheter på spennende veier og stier i gammelt kulturlandskap og i skogen.

Det er mulighet for telting, leie av hytter med 8 brygger og 2 grillhus.

Kilde: Destinasjon Haugesund & Haugalandet

0

Romsaøyene

Sider du nylig har besøkt