Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Gran

TripAdvisor rating of 4.5

48

Søsterkirkene - et landemerke

Søsterkirkene på Granavollen er et imponerende landemerke høyt og fritt over bygda, og har en mystisk historie. To kirker ligger tett ved siden av hverandre. Tårnene deres danner utgangspunkt for kommunevåpenet i Gran.

Et landemerke gjennom 1000 år
Søsterkirkene på Granavollen er et imponerende landemerke høyt og fritt over bygda, og har en mystisk historie. To kirker ligger tett ved siden av hverandre. Tårnene deres danner utgangspunkt for kommunevåpenet i Gran.

Granavollen har vært samlingsplass gjennom hundreårene, både i førkristen og kristen tid. Et av de eldste funnene fra kristen tid her er en runestein fra 1000-tallet. Gravhaugene, runesteiner og skriftlig kildemateriale forteller at dette har vært et viktig religiøst og politisk maktsenter.

Historien fra folkemunne
Vi lurer fortsatt på hvorfor det er to kirker på Granavollen. Den folkelige forklaringen er at det var to søstre som var uvenner og bygde hver sin kirke. Men går vi tilbake til middelalderen, den gangen kirkene ble bygd, var det ikke uvanlig at det ble bygd både to og tre kirker i nærheten av hverandre. De hadde da ulik funksjon, for eksempel domkirke, klosterkirke eller sognekirke.

En unik attraksjon
I dag er det bare på Granavollen vi finner to middelalderkirker så tett på samme kirkegård her i landet. Den største av dem, Nikolaikirken, var trolig fylkeskirke, mens den mindre Mariakirken var sognekirke. Trolig ble begge kirkene bygd på 1100-tallet. På den tiden fikk kirkene gjerne helgennavn:
- Den største er kalt opp etter helgenen biskop Nikolaus av Bari, skytshelgen for de reisende.
- Den minste ble kalt Mariakirken etter Jesu mor.

Sommer 2023 :
Søsterkirkene er åpne fra 10. juni til 13. august hver dag kl. 10.00 - 16.00!

Omvisning mandag til fredag kl. 14.00 (75kr) 

Ettermiddagsbønn hver tirsdag kl. 15.15

Middagsbønn hver onsdag kl. 12.00 

Pilegrimsmesse hver torsdag kl. 15.15
Sommerkonserter søndager kl. 18.00 (til og med 6.aug)
Katolsk messe første søndag hver måned kl. 15.00

Ingen avtale nødvendig, det er bare å møte opp!         

Tilpasset omvisning eller på andre tidspunkt avtales med kirkekontoret. 
- TLF 613 35 205
- Eller send e-post til post.gran@kirken.noVelkommen til Søsterkirkene på Granavollen!

Last updated: 04/12/2024

Source: Visit Innlandet

Søsterkirkene - et landemerke

Sider du nylig har besøkt