Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Ullensaker

TripAdvisor rating of 4.5

23

Trandumskogen

Skudd i mørket - hva skjedde i Trandumskogen?

Under andre verdenskrig foregikk det henrettelser i Trandumskogen i Ullensaker.

173 nordmenn, 15 russere og 6 briter ble henrettet og gravlagt i skogen. 136 nordmenn fikk sin dødsdom offentliggjort. De resterende 37 ble henrettet uten dom. Russerne som ble skutt var krigsfanger som hadde rømt fra en fangetransport. 5 av de 6 britene som ble henrettet i Trandum ble tatt for sabotasjeforsøk på tungtvannsannlegget i Rjukan. Totalt lå det 18 massegraver i Trandumskogen. I dag er skogen et minnested for de som mistet sine liv der.

Trandumskogen har status som nasjonalt minnesmerke. Selve minnesmerket er laget i lys Iddefjordgranitt og utført av Per Palle Storm. På minnesmerket står skrevet: ”I KAMPEN FOR FRIHETEN UNDER KRIGEN I NORGE 1940 – 1945 BLE HER I TRANDUMSKOGEN 173 NORDMENN, 15 SOVJETBORGERE OG 6 BRITER HENRETTET AV FIENDEN”.

Rett bak står en navnetavle på de henrettede. 18 gravsteder/rettersteder nord for minnesmerket er markert med nummererte steinkors. Hver 17. mai morgen blir det holdt minnestund ved minnesmerket.

Trandumskogen ligger i nærheten av Trandum leir, ca 10 min. kjøretur fra Oslo Lufthav Gardermoen. Det kan bestilles både lukkede og åpne tematurer til Trandumskogen. Dette kan bestilles via MiA - museene i Akershus

I tillegg til å være et nasjonalt minnesmerke er Trandumskogen også et yndet turområde om du holder deg til de oppmerkede stier - da deler av Trandumskogen også brukes av Forsvaret. I tillegg er det et sted for de som liker å ta bilderd da "tanksskytebanen" er kulisser som brukes til film eller til kulisser for bilder.

Det er rester fra et øvingsfelt for stridsvogner, gjerne kalt tanksskytebanen. Banen ble anlagt av tyskerne under andre verdenskrig.

Skytebanen består av flere store vegger i armert betong med åpninger, uten overbygning. Veggene, opp til 10 meter høye, står med noen meters mellomrom, og banen ender i en voll i fjell. Banen er ca. 300 meter lang. Veggene skulle fungere som en stor lyddemper for øvelsesskytingen, samt for å stoppe bomskudd. Selv om veggene har en del merker etter slike bomskudd, var hensikten altså å skyte gjennom alle åpningene for å treffe vollen i enden. Tanksskytebanen er tilgjengelig for publikum, og ligger like ved minnesmerket i Trandumskogen som er satt opp til minne om de som ble skutt her under krigen.

Medlemsoppføring fra Visit Greater Oslo

Last updated: 01/02/2024

Source: Visit Greater Oslo

Trandumskogen

Sider du nylig har besøkt