Segmenteringsstudie

Innovasjon Norge har oppdatert tidligere Optima-studier med fersk målgruppeinnsikt i ti markeder. Undersøkelsen gir svar på nåværende merkevareposisjon, konkurransesituasjon og innenfor hvilke segmenter vi har mulighet for vekst. Målet er hele Norge, hele året.

1. Kvalitativ fase med fokusgrupper i fire markeder

Målgruppeundersøkelsen ble innledet med en kvalitativ fase med fokusgrupper i fire markeder. Disse fire var USA, Kina, Frankrike og Tyskland.

Forrige gang det ble utført en målgruppeundersøkelse var fokuset på "naturbasert reiseliv" i et bredt perspektiv. Målgruppene er fortsatt de samme i dag, men nå ønsket vi å se nærmere på fire viktige segmenter. I hvert av de nevnte fire markedene ble det utført fire komplette Censydiam-grupper, der respondentene var definert som tilhørende i en av disse fire interessegruppene:

  • Utendørs aktiviteter (ski, vandring, sykling)
  • Kulturinteressert (lokal kultur, historie, kunst)
  • Lohas (livsstil innen helse og bærekraft - bærekraftig økoturisme, interesse for økologi og lokalprodusert mat)
  • Lokalmat (skandinavisk mat)

Resultater fra fokusgruppene 

Frankrike
Kina
Tyskland
USA

2. Global rapport

I oktober 2017 publiserte vi vår nye segmenteringsrapport "Activating the Norway Brand - A Global report on holiday needs and segments" .

Forside global report Optima

3. Landrapporter 2017:

Activating the Norway Brand: A Report on holiday needs and segments in the following markets:

Formålet med studiet:
  • Å identifisere hva som kan styrke norsk reiselivsbransje i fremtiden
  • Å forstå landskapet vi konkurrer i og peke ut hvilke områder som har behov for innovasjon og kommunikasjon