Skip to main content

Sikkerhet på sykkel

I Norge deler sjåfører og syklister ofte veien, og de må derfor følge de samme trafikkreglene.

Men selv om du har de samme rettighetene som bilistene, er det deg det vil gå hardest utover i en eventuell ulykke. Bruk derfor alltid hjelm når du sykler. Ha også gjerne på deg trafikkvest, spesielt på trafikkerte veier.

Trygg trafikk har dessuten følgende gode råd til deg som skal sykle i trafikken:

  • Sørg for å bli sett, gjerne med synlige klær og ved å plassere deg riktig.
  • Unngå å ligge i bilens blindsone.
  • Hold så god avstand til fortau eller veikanten at biler som vil forbi må foreta en ordentlig forbikjøring.
  • Vær oppmerksom på parkerte biler. Her kan bildørene plutselig åpne seg fordi bilisten kanskje ikke har sett deg. Det beste er å holde god nok avstand til parkerte biler.
  • Vik for annen trafikk der hvor kjørende er pålagt å vike.
  • Slipp frem fotgjengere som skal over veien ved gangfelt.
  • Respekter rødt lys i veikryss.

Sykling på bilvei

Du kan sykle i bilveien, men ikke på motorvei eller innkjøring til motorvei. Noen tunneler er også forbudt for syklister. Du kan sykle på veiskulderen, og hvis det er markert med et eget skilt, kan du også sykle mot enveiskjøring.

Hold til høyre, og vik for de som kommer fra høyre og for gående i gangfelt. Hvis du skal svinge, gir du et tydelig signal ved å strekke ut armen.

Pass godt på i kryss og rundkjøringer. Her gjelder de samme reglene som for bilistene, med ett unntak: foran krysset kan du sykle forbi bilene på innsiden (til høyre). Bare sørg for at du aldri ligger i en bilists blindsone, samme hvilken side du befinner deg på!

Hvis du ikke er helt stødig på trafikkreglene, bør du unngå kryss og rundkjøringer ved å bruke gangfeltene isteden. Du har lov til å sykle over gangfelt, men da har ikke bilistene vikeplikt for deg. De har kun plikt til å stoppe hvis du går av sykkelen og triller den over fotgjengerfeltet.

Sykling i sykkelfelt

Et sykkelfelt er skilt fra veibanen med en hvit stripe, og følger kjøreretningen med mindre noe annet er tydelig markert. I sykkelfeltet gjelder de samme reglene som ellers i veien.

Sykling på gang- og sykkelveier

Sykkelveier og gang- og sykkelveier er helt skilt fra kjørebanen, men kommer du til en kryssende vei, har du vikeplikt for kjørende. Du har ikke vikeplikt hvis bilisten kommer fra eller skal inn på et område som ikke er en bilvei.

Ta hensyn til fotgjengere – passer dem på god nok avstand og i lav hastighet.

Sykling på fortau

Du kan sykle på fortauet hvis det ikke finnes sykkelsti, så lenge du tar hensyn til gående – det er fotgjengerne som «eier» fortauet. Derfor bør du heller ikke bruke ringeklokka for å få få gående til å flytte seg.

Skal du ut i veien eller over veien fra fortauet, har du alltid vikeplikt for andre trafikanter.

Sykling i påvirket tilstand …

… er selvsagt strengt forbudt.

Barn på sykkel i trafikken

Barn under ti år kan sitte på med deg på sykkelen.

Det er ingen aldersgrense for når barn kan sykle alene i trafikken, men det anbefales at de er ti–tolv år før de slippes ut på bilvei eller i sykkelfelt. Du må også lære dem trafikkreglene, og de må være modne nok til å forstå trafikkbildet.

Se våre beste tilbud

Ferdigpakket norgesferie? Sjekk disse gode reisetilbudene fra våre partnere.

Les også

Sider du nylig har besøkt