Vikingene

De var barbarer, krigere og plyndrere – men de var også bønder, handelsmenn og familiemedlemmer.

De krysset mektige hav i store vikingskip og erobret territorier uten å nøle.

Vikingtiden har satt tydelige spor i verdenshistorien, spesielt i Nord-Europa.

Interessen for den gamle vikingkulturen i Norge er stor, og flere steder i landet kan du leve som en viking, dra på vikingtokt eller besøke et vikingmuseum.

Hvem var vikingene?

En viking var en handelsmann, bonde eller sjøkriger fra de nordiske landene i vikingtiden mellom år 800 og år 1050. Vikingene dro på ekspedisjoner til Øst- og Vest-Europa der de drev handel, bosatte seg, plyndret og tok med seg varer hjem.

Hva ville vært den mest høyteknologiske oppfinnelsen for tusen år siden? De hurtiggående vikingskipene, kanskje? De avanserte konstruksjonene bidro i hvert fall til å knytte kulturelle bånd i Europa, og de var svært viktige når det gjaldt å samle den nordiske befolkningen.

Vikingene satte sitt preg på Nord-Europa for alltid, og rester av deres kultur kan forvandle enhver ferie til et eventyr.

Vikinghistorie og -kultur

Vikingtiden begynte i år 793 med angrepet på klosteret Lindisfarne i England, det første vikingangrepet vi kjenner til. De neste knapt 300 årene hersket vikingene i de nordiske landene, inntil drapet på Harald Hardråde på Stamford Bridge i år 1066 markerte slutten på æraen.

Oppdagelsesreiser, plyndringstokter, kolonisering og handel førte vikingene til store deler av verden. I begynnelsen var det ikke mange som overlevde de tøffe sjøreisene. Men flåten vokste seg større, og til slutt hadde de hundrevis av de såkalte langskipene. De seilte over Østersjøen og nedover de russiske elvene, helt til Svartehavet og Det kaspiske hav, til Bysants og Bagdad. De var også de første europeerne som satte fot på Grønland og i Nord-Amerika. Leiv Eiriksson fant angivelig Amerika omkring år 1000, cirka 500 år før Christopher Columbus.

Kolonisering

Vikingene grunnla en rekke byer og kolonier utenfor Skandinavia, blant annet i Dublin og Normandie. Dublin var en viktig bosetting i mer enn tre hundre år. Mellom årene 879 og 920 koloniserte vikingene Island, noe som ble et springbrett til koloniseringen av Grønland. Restene av vikingbosettingen L’Anse aux Meadows på Newfoundland i Canada er datert til rundt år 1000.

De største vikingkongene

Harald Hårfagre (850–932)
Harald Hårfagre regnes som den første kongen som hersket over en vesentlig del av Norge. Ifølge sagnet nektet han å klippe håret sitt før han ble den eneste kongen av Norge.

Eirik Blodøks (885–954)
Konge av Norge mellom 933 og 935. Det sies at han fikk tilnavnet Blodøks fordi han var en dyktig kriger.

Håkon den gode (918–961)
Konge av Norge fra 930-tallet til 960. Brukte utdannelsen og lærdommen han fikk i England til å samle mer av landet enn broren, Eirik Blodøks.

Olav Tryggvason (963–1000)
Konge av Norge mellom 995 og 1000. Hans største gjerning som konge var å omvende store deler av landet til kristendommen (romersk-katolsk).

Olav Haraldsson, kjent som Olav den hellige (993–1030)
Konge av Norge mellom 1015 og 1028. Krigsherre i England og Frankrike før han vendte tilbake til Norge. Olav så det som sitt kall å forene Norge til et kristent rike. Helgenerklært etter sin død i slaget på Stiklestad 29. juli 1030.

Magnus den gode (1024–1047)
Konge av Norge mellom 1035 og 1047. Dro nytte av at brutaliteten i befolkningen var på vei ned samt vikingenes ønske om å gjeninnføre monarkiet.

Harald Hardråde (1015–1066)
Konge av Norge mellom 1045 og 1066. Det første året regjerte han sammen med Magnus den gode. Han falt i slaget ved Stamford Bridge, som markerte slutten på vikingtiden.

Vikingkrigere

Hvordan kunne et så lite folk erobre så mye land? De norske vikingene var modige og overtroiske, hvilket gjorde dem svært risikovillige. De hadde en fantastisk evne til å riste av seg tap og nederlag, uansett om det var i kamper på land eller på farlige sjøekspedisjoner. Antallet døde i krig var noen ganger ekstremt høyt i forhold til det totale antallet vikinger, men det stoppet dem ikke fra å erobre og utforske i rundt 250 år.

Fredelige handelsmenn og mjøddrikkere

Det er sant at vikingene nok er mest kjent for å plyndre. Men samtidig levde mange av dem fredelige liv som handelsmenn og bønder, og mye av handelen med utlandet var basert på byttehandel. Hverdagen kunne ofte være tung og krevende, men den var ikke uten gleder. Den mest kjente vikingdrikken er mjød, et alkoholholdig øl søtet med honning.

Slutten på vikingtiden

De oppdagelsesreisende vikingene tok med seg kulturen sin til det kontinentale Europa, men de importerte også utenlandsk kultur, språk og kunnskap. Mot slutten av vikingtiden var vikingene svekket på grunn av hjemlige stridigheter og motstand fra andre europeiske land som hadde lært å forsvare seg mot angrep ved å bygge festninger.

Vikingskipene

Hvor fort kunne de seile? På en god dag kunne skipene forflytte seg i en fart på 15–17 knop.

De raske skipene er en av hovedårsakene til at vikingkrigerne kunne vinne så mye land på så kort tid. De maritime oppfinnelsene gjorde det mulig å knytte sammen det nordlige og sydlige Europa, noe som fikk store konsekvenser på kontinentet.

Konstruksjonen

Vikingenes arketypiske fartøy, kjent som langskip, ble kopiert av mange andre kulturer og preget skipsbyggingen i flere hundre år. Overlappende eikeplanker ble spikret sammen og beskyttet av flere lag med tjæret ull og noen ganger dyrehår.

Hemmeligheten bak de hurtiggående skipene var det lange, smale skroget som ble holdt i balanse av en kjøl. Skipene var lette og spesielt designet for å navigere raskt og enkelt på grunt vann. De var like i begge ender og kunne derfor seile i motsatt retning uten å måtte snus først. Dette var en stor fordel i farvann med skjulte isfjell og havis.

Langskipene hadde årer langs nesten hele båtens lengde, og i senere utgaver kombinerte vikingene rå muskelkraft med vindkraft.

Bruken

Skipene ble brukt til plyndringstokter og andre angrep så vel som mer fredelige handelsreiser. Mange vikinger døde i kamp lenger nede i Europa, og i år 876 mistet vikingene hele 4 000 menn og 120 skip i en voldsom storm utenfor kysten av Sør-England. Når fremtredende vikinger døde, ble de plassert i et gravskip sammen med sine egne klær, smykker og dyr.

En av de mest iøynefallende gravhaugene i Skandinavia er den såkalte Oseberghaugen. I år 834 ble Oseberg-dronningen begravet på et enormt skip med alle verdiene sine. Graven inneholdt også en annen kvinne av ukjent opprinnelse.

Kvinnenes makt

Hva med kvinnenes rettigheter i vikingtiden?

Kvinnene hadde flere rettigheter i vikingsamfunnet enn i de fleste andre deler av Europa. De hadde som regel rett til å skille seg, og hvis mannen deres døde, arvet de alle eiendelene hans. De var delvis beskyttet ved lov mot seksuelle krenkelser, og en vikingmanns kone ble ansett for å være gårdens overhode mens mannen var bortreist. Nåtidens fascinasjon for vikingtiden skyldes ikke bare vikingenes ry som blodtørstige krigere, men også deres måte å bygge opp et samfunn og leve på.

Vil du lære mer?

Besøk en vikinglandsby!

Norges beste vikingopplevelser

Les også

Dra tilbake til vikingtida

Besøk historiske steder, dra på tur med et vikingskip eller vær viking for en dag.

Flere spennende vikingopplevelser

Se våre beste tilbud

Ferdigpakket norgesferie? Sjekk disse gode reisetilbudene fra våre partnere.

Sider du nylig har besøkt