NOTS (Norsk Organisasjon for terrengsykling) ønsker at du tenker over hvordan du kan ta vare på stiene du ferdes langs, slik at stiene kan være til glede for alle, år etter år.
Husk også at du også deler stiene med ikke-syklister.

Derfor ønsker NOTS å oppfordre deg til også å tenke etter hva du kan gjøre for at de du møter på din veg skal oppleve terrengsykling som et positivt innslag i friluftslivet.

I denne sammenheng foreslår NOTS følgende retningslinjer for sti-vett