x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Turistundersøkelsen

Hvert år intervjuer vi tusenvis av norske og utenlandske turister på ferie i Norge. Målet er å kartlegge formålet deres med reisen, reisemønstre, hvor mye penger de bruker i forbindelse med norgesreisen, reisefølge, samt gjennomførte og ønskede aktiviteter og opplevelser.

2018

Sommersesongen 2018: Forbruk- og overnattingstall

Turistundersøkelsen sommersesongen 2018

Turister i Norge la igjen 57,2 milliarder kroner i løpet av sommeren. Både nordmenn og utlendinger legger igjen mest når de er her på ferie.

Mest av alle la norske turister igjen. 44,8 milliarder kroner brukte vi totalt på ferie, fritids- og forretningsreiser i eget land. Dette fordeles på 33,8 fra ferierende nordmenn og 11 milliarder kroner fra forretningsreisende.

Utlendinger på ferie-, fritids- og forretningsreiser la igjen 12,4 milliarder kroner.  10,2 milliarder kroner tilskrives ferierende gjester og 2,2 milliarder kroner fra forretningsreisende.

Ser vi nordmenn og utlendinger under ett er det nordmenn som har desidert høyest andel av totalforbruket, med 78 prosent. 75 prosent av disse tilskrives ferie- og fritidsreisende. Blant de utenlandske turistene kommer 82 prosent av deres totalforbruk fra ferie- og fritidsreisende.

Last ned rapporten

Skituristene i Norge: Vintersesong 2018 

Innovasjon Norge - Turistundersøkelsen 2018 - Skirapport

Rapporten har fokus på turistene i Norge i vintersesongen fra februar til mai 2018, med et spesifikt fokus på skiturister. Den består av intervju med i alt 2 882 norske og utenlandske turister, hvorav 1 554 faller under målgruppen «skiturister». Av disse er 463 norske skiturister og 1 091 er utenlandske skiturister. Datagrunnlaget er samlet inn av Epinion og vektet opp mot kommersielle overnattinger i hele perioden.
Last ned rapporten
 

Bakgrunnsrapporter:

Turistundersøkelsen 2018 Vintersesongen - Alle skiturister
Last ned rapporten

Turistundersøkelsen 2018 Vintersesongen - Alle turistene
Last ned rapporten

Turistundersøkelsen 2018 Vintersesongen - Feriereisende
Last ned rapporten

2017

Cruiseundersøkelse på Svalbard

Last ned rapporten: Cruise og ekspedisjonsturister på Svalbard (Innovasjon Norge, 2017) 

Beskrivelse:
Sommersesongen 2017 ble det gjennomført en cruiseundersøkelse på Svalbard. Målet med undersøkelsen var å få en bedre forståelse av turistene som besøker Svalbard, som en del av tradisjonelt cruise eller ekspedisjonscruise.

2016

Kinesiske feriereisende til Norge

Last ned rapporten: Kinesiske feriereisende (Innovasjon Norge, 2016)

Innovasjon Norge gjennomfører Turistundersøkelsen, som er en undersøkelse blant turister som besøker Norge. I denne rapporten er det tatt ut data om de kinesiske turistene som besøkte Norge i sommersesongen 2013-2016.

Kulturturistene

Last ned rapporten: Kulturturistene (Innovasjon Norge, 2016)

Innovasjon Norge gjennomfører Turistundersøkelsen, som er en undersøkelse blant turister som besøker Norge. I denne rapporten om kulturturistene har vi tatt ut hva som kjennetegner de som har deltatt på kulturaktiviteter under sitt opphold.

Sommersesongen 2016

Hovedrapport
Bakgrunnsrapport

Bakgrunnsrapport 2016

Bakgrunnsrapport

Søreuropeiske feriereisende i sommersesongen

Hovedrapport
Bakgrunnsrapport

2015

Sommersesongen 2015

Hovedrapport
Bakgrunnsrapport

MICE-reisende 2014 - 2016

Hovedrapport


Dette er Turistundersøkelsen:

Overordnet ønsker man å dokumentere betydningen av reiselivsnæringen for norsk økonomi.  Forbrukstallene går inn i Satellittregnskapet for turisme, som er en del av Nasjonalregnskapet til SSB.

Gjennom Turistundersøkelsen kartlegger vi blant annet formål med reisen, reisemønstre, reisefølge, bestillingstidspunkt, samt gjennomførte og ønskede aktiviteter og opplevelser, ned på et regionalt nivå.

Turistundersøkelsen er en landsdekkende undersøkelse som Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører på oppdrag fra Innovasjon Norge. Undersøkelsen baserer seg på intervjuer av norske og utenlandske ferie- og fritidsgjester, samt forretningsreisende ved kommersielle overnattingssteder.

Kontakt oss om markedsdata

Margrethe Helgebostad
Seniorrådgiver reiseliv
mahel@innovasjonnorge.no
Tlf. +47 917 49 513