x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Turistundersøkelsen

Hvert år intervjuer vi tusenvis av norske og utenlandske turister på ferie i Norge. Målet er å kartlegge formålet deres med reisen, reisemønstre, hvor mye penger de bruker i forbindelse med norgesreisen, reisefølge, samt gjennomførte og ønskede aktiviteter og opplevelser.

Cruiseundersøkelse på Svalbard

Sommersesongen 2017 ble det gjennomført en cruiseundersøkelse på Svalbard. Målet med undersøkelsen var å få en bedre forståelse av turistene som besøker Svalbard, som en del av tradisjonelt cruise eller ekspedisjonscruise.

Felles for turistene er at de i stor grad er kvinner med en høyere gjennomsnittsalder enn de landbaserte turistene. De reiser i mindre grupper og Tyskland er det største markedet. At destinasjon Svalbard var inkludert i cruiset var en avgjørende faktor for at de valgte reisen. Resultatene viser at dette er en reise de har planlagt lenge. Få planlegger å reise tilbake - og dette er en typisk «en gang i livet»-opplevelse.

Cruiseturistene er godt fornøyd med Svalbard, men sammenlignet med resten av norgesturistene ligger tilfredsheten litt under.

Rapport: Cruise og ekspedisjonsturister på Svalbard (Innovasjon Norge, 2017) 

Kulturturistene 2016

Innovasjon Norge gjennomfører Turistundersøkelsen, som er en undersøkelse blant turister som besøker Norge. I denne rapporten om kulturturistene har vi tatt ut hva som kjennetegner de som har deltatt på kulturaktiviteter under sitt opphold.

I tillegg ser rapporten på potensialet Norge har for flere kulturinteresserte besøkende fra land nærmarkedene Norge, Danmark, Sverige, Nederland, Storbritannia, Tyskland, og Frankrike. Hva som kjennetegner og hvordan de oppfatter Norge som ferieland. 

Rapport: Kulturturistene (Innovasjon Norge, 2016

Kinesiske feriereisende til Norge 2016

Innovasjon Norge gjennomfører Turistundersøkelsen, som er en undersøkelse blant turister som besøker Norge. I denne rapporten er det tatt ut data om de kinesiske turistene som besøkte Norge i sommersesongen 2013-2016.

Les her at de har et høyere forbruk enn andre utenlandske turister, de reiser i stor grad med barn og at de som reiser individuelt rundt i Norge, er her i flere dager, enn de som er her som en del av en organisert pakkereise. I tillegg inneholder rapporten en desk research, om generelle reisetrender i det kinesiske feriemarkedet - som med 122 millioner utenlandsreiser i 2016 var verdens største. 

Rapport: Kinesiske feriereisende (Innovasjon Norge, 2016)


Dette er Turistundersøkelsen:

Overordnet ønsker man å dokumentere betydningen av reiselivsnæringen for norsk økonomi.  Forbrukstallene går inn i Satellittregnskapet for turisme, som er en del av Nasjonalregnskapet til SSB.

Gjennom Turistundersøkelsen kartlegger vi blant annet formål med reisen, reisemønstre, reisefølge, bestillingstidspunkt, samt gjennomførte og ønskede aktiviteter og opplevelser, ned på et regionalt nivå.

Turistundersøkelsen er en landsdekkende undersøkelse som Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører på oppdrag fra Innovasjon Norge. Undersøkelsen baserer seg på intervjuer av norske og utenlandske ferie- og fritidsgjester, samt forretningsreisende ved kommersielle overnattingssteder.