Innovasjon Norge Meetings

Å selge Norge som en potensiell destinasjon for fremtidige internasjonale kongresser, konferanser, incentive-turer og events krever stor aktivitet i B2B-markedet, med fokus er på å skape gode arenaer for salg av norske produkter.

Kontaktpersoner: 

Frode Aasheim
Spesialrådgiver kongress, møte og arrangement
Tlf. (+47) 92 83 38 52
Frode.Aasheim@innovasjonnorge.no

Elisabeth Bugge
Seniorrådgiver kongress
Tlf. (+47) 98 48 00 50
Elisabeth.Alethe.Bugge@innovasjonnorge.no

Birgitte Nestande (permisjon)
Rådgiver arrangement
Tlf. (+47) 93 60 66 71
Birgitte.Nestande@innovasjonnorge.no


NCB del av Innovasjon Norge fra 2018

Siden 2009 har Innovasjon Norge jobbet godt og tett med Norway Convention Bureau (NCB). Det gode samarbeidet har resultert i at NCB fra 2018 er integrert inn i Innovasjon Norge. 

Dermed har Innovasjon Norge styrket sin satsing innen B2B-markedet, med fokus på å skape gode arenaer for salg av norske produkter. Teamet fra tidligere NCB er nå å finne i Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge vil videreføre arbeidet med å samordne og koordinere aktiviteter innen markedsføring og salg på det internasjonale møte- og arrangementsmarkedet, innenfor alle MICE-segmentene (MICE=meetings, incentives, conferences, events and exhibitions).

Det vil særlig legges vekt på at Innovasjon Norge skal:

  • Være en uavhengig, nasjonal tilrettelegger for internasjonalt salg (kundekontakt).
  • Skape arenaer for nettverksbygging.
  • Kunnskapsformidler mellom markedet og aktørene.