Skip to main content

Innovasjon Norge Meetings

Å selge Norge som en potensiell destinasjon for fremtidige internasjonale kongresser, konferanser, incentive-turer og events krever stor aktivitet i B2B-markedet, med fokus er på å skape gode arenaer for salg av norske produkter.

Kontakt oss om meetings

NCB del av Innovasjon Norge fra 2018

Siden 2009 har Innovasjon Norge jobbet godt og tett med Norway Convention Bureau (NCB). Det gode samarbeidet har resultert i at NCB fra 2018 er integrert inn i Innovasjon Norge. 

Dermed har Innovasjon Norge styrket sin satsing innen B2B-markedet, med fokus på å skape gode arenaer for salg av norske produkter. Teamet fra tidligere NCB er nå å finne i Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge vil videreføre arbeidet med å samordne og koordinere aktiviteter innen markedsføring og salg på det internasjonale møte- og arrangementsmarkedet, innenfor alle MICE-segmentene (MICE=meetings, incentives, conferences, events and exhibitions).

Det vil særlig legges vekt på at Innovasjon Norge skal:

  • Være en uavhengig, nasjonal tilrettelegger for internasjonalt salg (kundekontakt).
  • Skape arenaer for nettverksbygging.
  • Kunnskapsformidler mellom markedet og aktørene.