Dynamic Variation:
Choose Language
Norway Now
Search
or search all of Norway
Kåfjord Kåfjord
Credits
Kåfjord.
Photo: Magnus Ström / www.nordnorge.com / Kåfjord
Campaign
Partner
Ad

Fribillett til naturen

Alle har lov til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge. Allemannsretten er et gratis fellesgode og en del av vår kulturarv. Den gir deg rett til å bruke utmarka, uavhengig av hvem som er grunneier. Lufta er for alle, rett og slett.

Friluftsliv er en viktig del av den norske identiteten, og en av grunnene til det er at vi kan gå hvor vi vil. Så lenge vi er i utmark – udyrket mark – sørger allemannsretten for at vi kan bevege oss fritt i naturen. Vi har fra gammelt av hatt rett til å ferdes i skog og mark, etter elvene, på innsjøer, i skjærgården og til fjells. 

Vi kan høste av naturen – ikke bare saltvannsfisk, bær, sopp og blomster, men også inntrykk og opplevelser. Hovedprinsippene i allemannsretten er lovfestet i friluftsloven av 1957. Grunnregelen er: Ta hensyn til naturen, privat eiendom og andre turgåere. Ikke gjør skade, og forlat naturen slik du gjerne vil finne den selv. Enkelt, ikke sant?

Hva kan du gjøre?

Du kan sette opp telt eller sove under stjernene hvor som helst i utmark. Men du må være minst 150 meter fra nærmeste hus eller hytte der det bor folk, noe som bør være enkelt for folkesky nordmenn. Sett opp teltet slik at det ikke skader ungskogen. Vil du bli på samme sted i mer enn to netter, må du spørre grunneieren om lov, bortsett fra på høyfjellet eller langt fra bosatte områder.

I utmark kan du ferdes fritt til fots og på ski, ri eller sykle på stier og veier, og bade, padle, ro og bruke seilbåt. Du kan plukke bær, sopp, blomster og røtter av ville urter, men vær klar over at det er spesielle regler for å plukke multer i Nordland, Troms og Finnmark. Gjør deg kjent med vernereglene hvis du er i et naturvernområde, og ikke plukk truede og fredede plantearter.

Du kan fiske etter saltvannsfisk hele året, både fra båt og land, så lenge det er til eget bruk. Skal du fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i elver og vassdrag, må du løse fiskeravgift til staten og vanligvis betale fiskekort til grunneieren.

Det er bålforbud i skogmark, altså i eller nær skog, mellom 15. april og 15. september. Ikke skad trær når du skal finne ved til bålet, bruk tørre kvister. Hvis du lager bål i strandkanten, må du ikke fyre opp rett på svaberget slik at berget sprekker. Sørg for å slukke ordentlig og rydde etter deg før du går.

I både innmark og utmark skal du alltid lukke grinder etter deg og ta hensyn til dyr som er på beite. Har du hund, må du respektere båndtvangen mellom 1. april og 20. august.

 

Hvor kan du gjøre det?

Allemannsretten gjelder i utmark, altså udyrket land. I Norge dekker dette mesteparten av kysten, myrområder, skog og fjell. Udyrket mindre areal i dyrket mark regnes ikke som utmark.

Innmark er all dyrket jord: åker, eng, kulturbeite, hage, gårdsplasser, hustomter og industriareal. På visse typer innmark som åker og eng kan du likevel ferdes på frossen eller snødekt mark i tidsrommet Mellom 15. oktober og 30. april. Vær oppmerksom på at innmark ikke trenger å være inngjerdet.

 

Les også

Your Recently Viewed Pages
Ad
Ad
Ad