Dynamic Variation:
Book
Norway Now
Choose Language
Search & Book
Search
or search all of Norway
Kåfjord Kåfjord
Credits
Kåfjord.
Photo: Magnus Ström/ www.nordnorge.com/Kåfjord
Campaign
Partner
Ad

Fribillett under ansvar

Tenk, så heldige vi er: Allemannsretten er gratis fellesgode og en del av kulturarven. Den gir deg rett til å bruke utmarka, uavhengig av grunneier. Naturen er for alle som viser varsomhet.

Friluftsliv er en flott del av norsk identitet. Vi har fra gammelt av hatt rett til å ferdes i skog og mark, etter elvene, på innsjøer, i skjærgården og til fjells. Så lenge du viser hensyn og tar med deg avfall, sørger allemannsretten for at du kan bevege deg fritt i naturen.

Du kan høste av naturen, slik som saltvannsfisk, bær, sopp og blomster, men det skal gjøres med måte. Hovedprinsippene i allemannsretten er lovfestet i friluftsloven av 1957. Grunnregelen er: Ta hensyn til naturen, privat eiendom og andre turgåere. Ikke gjør skade, og forlat naturen slik du gjerne vil finne den selv. 

Offersøykammen, Lofoten
Credits
Offersøykammen, Lofoten.
Photo: Alex Conu/Visitnorway.com

Credits
Offersøykammen, Lofoten.
Photo: Alex Conu/Visitnorway.com

Allemannsrettens muligheter og regler:

Du kan sette opp telt eller sove under stjernene hvor som helst i utmark, så lenge du er minst 150 meter fra nærmeste bebodde hus eller hytte. Sett opp teltet slik at det ikke skader ungskogen. Ved telting på samme sted i mer enn to netter, plikter du å spørre grunneieren om lov, bortsett fra på høyfjellet eller langt fra bosatte områder.

I utmark kan du ferdes fritt til fots og på ski, ri eller sykle på stier og veier, og bade, padle, ro og bruke seilbåt. Du kan plukke bær, sopp, blomster og røtter av ville urter, men vær klar over at det er spesielle regler for å plukke multer i Nordland, Troms og Finnmark. Gjør deg kjent med vernereglene hvis du er i et naturvernområde, og ikke plukk truede og fredede plantearter.

Du kan fiske etter saltvannsfisk hele året, både fra båt og land, så lenge det er til eget bruk. Skal du fiske laks, sjøørret og sjørøye i elver og vassdrag, må du løse fiskeravgift til staten og vanligvis betale fiskekort til grunneieren.

Det er bålforbud i skogmark, altså i eller nær skog, mellom 15. april og 15. september. Unngå å skade trær når du skal finne ved til bålet, bruk tørre kvister. Hvis du lager bål i strandkanten, ikke fyre opp rett på svaberget slik at berget sprekker. Sørg for å slukke ordentlig og rydde etter deg før du går.

I både innmark og utmark skal du alltid lukke grinder etter deg og ta hensyn til dyr som er på beite. Har du hund, må du respektere båndtvangen mellom 1. april og 20. august.

Her kan du ferdes fritt:

Allemannsretten gjelder i utmark, altså udyrket land. I Norge dekker dette mesteparten av kysten, myrområder, skog og fjell. Ubenyttet mindre areal i dyrket mark regnes ikke som utmark.

Innmark er all dyrket jord: åker, eng, kulturbeite, hage, gårdsplasser, hustomter og industriareal. På visse typer innmark som åker og eng kan du likevel ferdes på frossen eller snødekt mark i tidsrommet mellom 15. oktober og 30. april. Vær oppmerksom på at innmark ikke trenger å være inngjerdet.


Aktiviteter i naturen


Les også

Your Recently Viewed Pages
Ad
Ad
Ad