Dynamic Variation:
Book
Choose Language
Search & Book Sponsored Links
Search
or search all of Norway
Viewpoint Snøhetta, Hjerkinn, Dovre A person cycling past viewpoint Snøhetta in Dovrefjell-Sunndalsfjella national park
Viewpoint Snøhetta, Hjerkinn, Dovre.
Photo: CH / Visitnorway.com
Campaign
Course
Event
Partner
Media
Meetings
Travel Trade

Opplevelsessenter i friluft

Å bruke noe er ikke det samme som å forbruke det, sa Arne Næss. Akkurat dette er Norges nasjonalparker perfekte eksempler på. 

Det er rart å tenke på nå, men man skal ikke lenger tilbake enn til 60-tallet da «miljøvern» var et helt fremmed ord i vokabularet til mange nordmenn. Så kom økofilosofer som Arne Næss og organisasjoner som Framtiden i våre hender og Norges Naturvernforbund, som fikk stadig større gjennomslag i den politiske debatten

Opprettelsen av nasjonalparker var en tidlig kampsak for miljøvernerne, og i 1962 seiret de grønne aktivistene da Rondane fikk status som den første nasjonalparken i Norge. I tillegg til å bevare sjelden vegetasjon og dyreliv, var formålet med nasjonalparker å skape rom for rekreasjon, samt å bevare landskapet for fremtidige generasjoner.  

I dag har vi 46 nasjonalparker i Norge, hvorav syv ligger på Svalbard. Mange av parkene, som Rondane, Jotunheimen og Hardangervidda, byr på et mangfold av muligheter og opplevelser med et nettverk av merkede stier, løyper og overnattingsmuligheter – enten du ønsker å bo i en betjent eller selvbetjente hytte.

I mer sårbare områder derimot, kan mulighetene for opplevelser og overnatting være mer begrenset, for å redusere konsekvensene turisme kan ha på naturen. Nesten 85 prosent av Norges nasjonalparker består av fjell, raviner og isbreer.

Rondane
Rondane
CH / Visitnorway.com
Dovrefjell-Sunndalsfjella
Dovrefjell-Sunndalsfjella
Asgeir Helgestad / Artic Light AS / Visitnorway.com
Folgefonna
Folgefonna Glacier
Reisemål Hardanger Fjord / Désiré Weststrate
Finsehytta
Finse
Anders Gjengedal - Visitnorway.com
Ad

Forlat stedet som du fant det

Ta kun bilder, etterlat deg bare fotspor

At bevaring av naturen er et felles ansvar, er en grunnholdning som har stått fast i generasjoner. Å nyte naturen og friluftslivet er regnet for å være en del av det norske arvestoffet, og det reflekteres også i våre holdninger.

At vi stoler på hverandre, og på at vi tar et felles ansvar for naturen, kommer blant annet til uttrykk i form av allemannsretten. Selv om store deler av innlandet består av nasjonalparker og andre beskyttede områder, har vi muligheten til å nyte friluftsområdene som vi vil - også i disse sårbare områdene.

Bærekraft handler om å beskytte natur, samfunn, landskap, og samtidig sørge for at lokalsamfunn har noe å leve av. Perspektivet er langsiktig: Den naturen vi har i dag skal også kunne nytes av framtidige generasjoner, og det er vår jobb å sikre at den fremdeles er like vakker, spektakulær og levedyktig når det er deres tur til å bruke den.

Allemannsrettens gleder og plikter

Fribillett under ansvar

Friluftsliv er en flott del av norsk identitet. Vi har fra gammelt av hatt rett til å ferdes i skog og mark, etter elvene, på innsjøer, i skjærgården og til fjells. I utmark – udyrket mark – sørger allemannsretten for at du kan bevege deg fritt i naturen, så lenge du tar med deg avfall og viser annet hensyn. 

Du kan høste av naturen, slik som saltvannsfisk, bær, sopp og blomster, men det skal gjøres med måte. Hovedprinsippene i allemannsretten er lovfestet i friluftsloven av 1957. Grunnregelen er: Ta hensyn til naturen, privat eiendom og andre turgåere. Ikke gjør skade, og forlat naturen slik du gjerne vil finne den selv. ​

Les mer om allemannsrettens gleder og plikter

Sikkerhet i fjellet

Husk fjellvettreglene når du planlegger eller går tur i fjellet:

  1. Planlegg turen og meld fra hvor du går
  2. Tilpass turen etter evne og forhold 
  3. Ta hensyn til vær- og skredvarsel
  4. Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer
  5. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre
  6. Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is
  7. Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er
  8. Vend i tide, det er ingen skam å snu
  9. Spar på kreftene og søk ly om nødvendig

En hilsen fra våre sponsorer

Your Recently Viewed Pages
Ad
Ad
Ad
Ad